over mij

1bf601e

Sinds de beginjaren 1990 ben ik actief als beeldend kunstenaar te Nijmegen. Vanaf eind 1960 tot 1971 volgde ik de opleiding creatieve handvaardigheid te Weurt. Daarna heb ik het beeldend vormen nooit meer losgelaten. Aanvankelijk maakte ik keramische objecten, echter sinds 1990 geeft ik mijn voorkeur bronzen beelden te creëren.

Inspiratie

Mijn grote liefde voor de natuur, in combinatie met architectuur, zijn de inspiratie en kracht, om mijn emoties te “verbeelden”. Abstracte vormen met een enigszins ruwe afwerking zijn kenmerkend. Vaak laat ik de schitterend gekleurde, ruwe en eerlijke giethuid spreken, waarbij de warmte van het brons zichtbaar is. Plantaardige structuren zijn onderdeel van mijn beelden, evenzo hebben de werken vaak een monumentaal karakter waarbij specifiek torens een vooraanstaand onderwerp zijn.
Hoofdzaak is, dat ik doelbewust de ruimte zoek met objecten die hun oorsprong nooit helemaal verloochenen, ook al zien ze er nog zo geconstrueerd uit.